By closing this message, you consent to our cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.

All Courses CZ

Select language

Kompletní program kurzů IKI Language Academy Vienna

IKI intenzivní kurzy

IKI intenzivní kurzy se skládají z bloků po 4 týdnech na každý stupeň. Ideální pro každého, kdo se chce rychle dostat k cíli. Vyučujeme všeobecnou standardní němčinu, zpravidla je po každém bloku dosaženo dalšího kompetenčního stupně. Na výběr máte 2 varianty:

Dopolední kurz

 • pondělí – pátek od 9:00 – 12:00 hodin
 • cena dopoledne: 495,- €

Odpolední kurz

 • pondělí – pátek od 14:00 – 17:00 hodin
 • speciální odpolední cena: 395,- €

V ceně kurzu jsou obsaženy všechny podklady jako knihy, kopie, vysvědčení IKI atd.

Termíny

 • 7. ledna - 1. února 2019
 • 4. února – 1. března 2019
 • 4. března - 29. března 2019
 • 1. dubna – 26. dubna 2019
 • 29. dubna - 24. května 2019
 • 27. května - 26. června 2019
 • 1. července - 26. července 2019
 • 1. srpna- 29. srpna 2019
 • 2. září - 27. září 2019
 • 30. září - 25. října 2019
 • 28. října - 22. listopadu 2019
 • 25. listopadu – 20. prosince 2019

IKI večerní akademie

IKI večerní akademie se skládá z bloků po 2 až 10 týdnech, ideální pro studenty a pracující, 2 x týdně od 18:00 do 20:00 hodin. Vyučujeme všeobecnou standardní němčinu, zpravidla je po každém bloku dosaženo dalšího kompetenčního stupně. Na výběr máte 2 varianty:

 • pondělí a středa nebo
 • úterý a čtvrtek
 • časy kurzů večer 18:00 – 20:00 hodin
 • cena 5 týdnů 240,- €
 • cena 10 týdnů 420,- €
 • včetně všech podkladů jako knihy, kopie, vysvědčení IKI atd.

Termíny 10týdenních bloků

 • 7. ledna – 14. března 2019
 • 25. března – 5. června 2019
 • 13. června – 18. července a 2. září – 3. října 2019
 • 4. října – 12. prosince 2019

Termíny 5týdenních bloků

 • 13. června – 18. července 2019
 • 2. září – 3. října 2019

VIP výuka pro jednotlivce a malé skupinky

Nás v IKI Vienna již mnoho let těší velký zájem, kterého se nám dostává z nejrůznějších koutů světa, mnohdy také od osobností z oblasti politiky, ekonomiky a kultury. Pro tento okruh zákazníků s vysokými nároky nabízíme kromě obvyklého provozu jazykové školy a standardních kurzů také exkluzivní VIP výuku pro jednotlivce a malé skupinky za přátelskou cenu.
VIP individuální výuka interní

 • 6 vyučovacích jednotek po 45 minutách 312,- €
 • 10 vyučovacích jednotek po 45 minutách 500,- €
 • 20 vyučovacích jednotek po 45 minutách 980,- €
 • včetně všech podkladů jako knihy, kopie, vysvědčení IKI atd.

VIP individuální výuka externí (prostor Vídeň)

 • 6 vyučovacích jednotek po 45 minutách 372,- €
 • 10 vyučovacích jednotek po 45 minutách 600,- €
 • 20 vyučovacích jednotek po 45 minutách 1.180,- €
 • včetně všech podkladů jako knihy, kopie, vysvědčení IKI atd.

Ceny pro více osob / skupiny na vyžádání. Termíny podle individuální dohody.

Aktivní účast na životě v Rakousku

IKI Vienna se již mnoho let angažuje v oblasti integrace přistěhovalců a je certifikována městem Vídní a Rakouským Integračním fondem.

Integrační dohoda (jen pro občany mimo EU)

Naše kurzy obsahují také přípravu na zkoušku "Hodnotové a orientační vědomosti" (pravidla soužití, kultura života, hodnoty) Rakouského Integračního fondu. V závislosti na svých znalostech němčiny budete na intenzivní kurz potřebovat 1 až 4 měsíce (max. 320 vyučovacích jednotek), chcete-li dosáhnout úrovně A2. Zkoušku RIF A2 musíte absolvovat během 18 měsíců (od data vydání dobropisu), chcete-li získat subvenci ve výši 2,50€ na vyučovací jednotku (až maximálně 750,- €) od RIF, což činí 187,50 € na intenzivní a 135,- € na večerní kurz.

Kromě modrého dobropisu RIF můžete na každý blok kurzu (intenzivní nebo večerní) použít také tzv. Vídeňský jazykový dobropis magistrátního oddělení MA 35 v hodnotě 100,- €, občané EU pak dobropis v hodnotě 50,- €.

Příklad kalkulace intenzivního kurzu odpoledne

 • 1 úroveň kurzu - 4 týdny intenzivní kurz 395,- €
 • refundace RIF–187,50 €
 • 1 jazykový dobropis 100,- €
 • vlastní podíl na ceně kurzu: 107,50 €

Přihlaste se prosím osobně u nás v kanceláři a přineste s sebou dobropisy a svůj cestovní pas. Pokud budete mít otázky, rádi poradíme.

Dokonalost v psaní, gramatice a konverzaci

IKI kurzy na zdokonalení jsou ideální pro každého, kdo chce zlepšit své znalosti němčiny v dané oblasti. Přednášky trvají vždy 90 minut a konají se 4 týdny 1 x týdně v době mezi dopoledními a odpoledními intenzivními kurzy. Na výběr máte 3 varianty:
Psaní

 • úterý od 12:20 - 13:50 hodin
 • cena za 4 přednášky: 85,- €

Konverzace

 • středa od 12:20 - 13:50 hodin
 • cena za 4 přednášky: 85,- €

Gramatika

 • čtvrtek od 12:20 - 13:50 hodin
 • cena za 4 přednášky: 85,- €

Uznávané doklady dosažené jazykové úrovně

Za každý kurz, který jsi v IKI Language Academy navštívil, obdržíte vysvědčení, ve kterém je potvrzena konkrétní dosažená jazyková úroveň.

Existuje 13 úrovní kurzů od kompetenční úrovně A1.1 (základní stupeň) po úroveň C2 pro (velice) pokročilé. Rozvrh se orientuje podle Evropského referenčního rámce. Bloky kurzů se skládají u intenzivního kurzu z 80 vyučovacích jednotek a u večerního kurzu z 54 vyučovacích jednotek vždy po 45 min. V jednom bloku kurzu se zprostředkovává celý studijní obsah jednoho kompetenčního stupně. Každý účastník kurzu obdrží od IKI, poté co úspěšně složil závěrečnou zkoušku, vysvědčení jakožto potvrzení dosaženého kompetenčního stupně

Zkouška RIF A2
Pokud navštěvujete jazykové kurzy němčiny v rámci integrační dohody, musíte prokazatelně dosáhnout kompetenční úrovně A2.2. Teprve po oficiální zkoušce RIF můžete po předložení dobropisu RIF od Rakouského Integračního fondu obdržet částečnou refundaci ceny za kurz..

Rakouský jazykový diplom (RJD)
IKI Language Academy je certifikovaným zkušebním centrem pro Rakouský jazykový diplom.

Viz také Termíny zkoušek pro RJD a poplatky.

Pro intenzivní přípravu na zkoušku doporučujeme přípravné kurzy na RJD.

Subvenční programy pro kurzy němčiny

IKI Vienna je v úzkém kontaktu s různými organizacemi, které finančně podporují kurzy němčiny.

Jak to funguje?
Na kurz nebo zkoušku z německého jazyka vám vypracujeme cenový návrh a pomůžeme vám, až budete podávat žádost u příslušné instituce, poskytující subvence, jako AMS, WAFF nebo ÖIF. Poté co bude subvence kurzu, popř. zkoušky schválena, bude cena kurzu nesena zčásti anebo dokonce zcela příslušným kooperačním partnerem.

Jakmile budeme mít k dispozici potvrzení o schválení převzetí nákladů, rezervujeme pro vás místo v následujícím kurzu

Abychom mohli vypracovat cenový návrh, potřebujeme znát následující údaje:

 • jméno
 • adresu a poštovní směrovací číslo
 • číslo sociálního pojištěn
 • zařazovací test

Zařazovací test nám pomáhá najít kurz němčiny vhodný právě pro vás. Test můžete absolvovat u nás v kanceláři anebo kdykoliv online zde..

Cenový návrh si můžete vyzvednout u nás v kanceláři. Naše kancelář je otevřena od pondělka do čtvrtku od 9:00 do 18:00 hodin a v pátek do 16:00 hodin. Pokud máte otázky, rádi poradíme.r.

Zde se můžete přihlásit

Here you can select your course and choose the desired date:
I have read the terms and conditions and privacy policy and I agree that my data will be electronically stored and processed.
* = Required fields

Všeobecné informace k naší nabídce kurzů

 • všechny jazykové dovednosti jako naslouchat mluvenému slovu, hovořit, číst, psát
 • těžisko spočívá na komunikaci
 • systematickou gramatiku a slovní zásobu
 • pomocí moderních učebnic a aktuálních vyučovacích metod.
 • centrální polohu naproti Vídeňské Opeře
 • zkušební centrum pro Rakouský jazykový diplom
 • partnerský institut University of Washington a New York State Universit
 • certifikováno Rakouským Integračním fondem a městem Vídní
 • pravidelná organizace volnočasových aktivit pro žáky všech kurzů …více informací.

Online přihláška

 • Zašlete nám prosím přihlašovací formulář se zařazovacím testem.
 • Zašleme vám potvrzení o obdržení a informujeme vás, jestli je v daném stupni kurzu volné místo. K tomu dostanete pokyn k úhradě platby a složenku.
 • Zaplaťte kurz prosím v uvedené lhůtě, v opačném případě bychom přihlášku museli bohužel stornovat.

Osobní přihlášení
V naší kanceláři se můžete od pondělka do čtvrtku od 9:00 do 18:00 hodin a v pátek do 16:00 hodin přihlásit a absolvovat zařazovací test.

 • v hotovosti nebo kartou v kanceláři nebo
 • bankovním převodem bez poplatků pro příjemce:
  Internationales Kulturinstitut
  Uni Credit Bank Austria AG, Kärtnerring 1, 1010 Vienna
  směrové číslo banky: 12000
  číslo účtu: 602 611 600
  BIC: BKAUATWW
  
IBAN: AT65 1200 0006 0261 1600

Refundace ceny kurzu je možná do jednoho týdne před začátkem kurzu, přičemž bude odečteno 30 EUR (storno a bankovní poplatek).

Ve svátky se nevyučujeme: 26.10., 01.11. a 08.12.2018
22.4., 1.5., 30.5., 10.6., 20.6., 15.8. a 1.11. 2019
Pokud termín kurzu připadne na den svátku, bude adekvátně nahrazen.

Ochranu dat bereme velmi vážně. Zde pro svou informaci najdete prohlášení o ochraně dat.
Impressum | VOP | Podmínky použití